madencilik endüstrisindeki temel başarı faktörleri