pelet için demir cevheri cezalarının boyut gereksinimi