laois deki taş ocaklarında çevresel etki değerlendirmesi düzenlemeleri