Bir güç istasyonu kazan ünitesi için uygun bir besleme stoğu sağlamak üzere kömür için kırıcı