dikey ham yavaşlatıcı işlevi

  • Örneğin, dikey tarımı kapsayan ar-ge çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilmekte; böylece şehirde tarım fikrinin yaygınlaşması sağlanmaktadır.

    Details
  • Dikey tarıma dayalı hobi alanları, peyzaj çalışmaları ve endüstriyel üretim aşamaları da uygulamaya konmaktadır.

    Details
  • DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı