barit işleme için entegre bir akış şemasının optimizasyonu